Persondata- & privatlivspolitik

Persondata- & privatlivspolitik på Hotel Knudsens Gaard

Hos Hotel Knudsens Gaard, prioriterer vi fortrolighed og datasikkerhed højt. Denne privatlivspolitik gælder for vores behandling af personoplysninger, og fastlægger retningslinjer for Hotel Knudsens Gaards måde at behandle dine personoplysninger på og giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Du skal læse privatlivspolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger til Hotel Knudsens Gaard.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er:

Hotel Knudsens Gaard
Adresse: Hunderupgade 2, 5230 Odense M
CVR-nr.: 43351702
E-mail: info@knudsensgaard.dk
Telefonnummer: (+45) 63 11 43 11

Gå direkte til afsnittet

 1. Hvis du besøger vores hjemmeside
 2. Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev(e)
 3. Hvis du søger job hos os
 4. Hvis du er leverandør, samarbejdspartner m.v.
 5. Når du besøger vores hotel
 6. Hvis du besøger vores profiler på de sociale medier
 7. Videregivelse til andre dataansvarlige og overladelse til databehandlere
 8. Dine rettigheder
 9. Spørgsmål og klage

1. Hvis du besøger vores hjemmeside

1.1 Cookies

Typer af personoplysninger

Hotel Knudsens Gaard anvender cookies på hjemmesiden www.knudsensgaard.dk og behandler i den forbindelse dine personoplysninger. www.knudsensgaard.dk er compliant med Cookie Consent v2, og cookies, er opsat med ‘Cookiebot’. Hotel Knudsens Gaard kan indsamle følgende personoplysninger om dig, når du besøger vores hjemmeside:

 • IP-adresse
 • Cookiesamtykke
 • Information om din brug af vores hjemmeside, herunder besøgstidspunkt, varighed, klikadfærd
 • Formålene med behandlingen

Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

 • Markedsføring generelt
 • Serviceudvikling
 • Tilpasning af indhold og visning af nye funktioner
 • Statistik og analyse
 • Behandlingsgrundlag

Hotel Knudsens Gaard behandler dine personoplysninger på nedenstående grundlag:

 • Legitime interesser: Vi baserer behandlingen af dine personoplysninger på vores legitime interesser i fx at gennemføre statistikker, analyser, yde support såvel som at forbedre og udvikle vores services (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Når du besøger vores hjemmeside, beder vi om dit informerede samtykke til at placere cookies, der ikke er funktionelle cookies, i henhold til cookiereglerne. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Du kan læse mere om brugen og opbevaringen af cookies i vores cookiebanner, som vises på forsiden, når du besøger vores hjemmeside første gang.

Du kan altid ændre dine cookieindstillinger ved at trykke på symbolet i nederste venstre hjørne på hver side af hjemmesiden.

1.2 Hvis du anvender kontaktformularen på hjemmesiden eller i øvrigt kommunikerer med os

Typer af personoplysninger

Når du anvender kontaktformularen på hjemmesiden eller i øvrigt kommunikerer med Hotel Knudsens Gaard, indsamler og behandler Hotel Knudsens Gaard dine personoplysninger. Hotel Knudsens Gaard indsamler, behandler og opbevarer følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Navn, e-mailadresse, telefonnummer
 • Hvad din henvendelse vedrører
 • Dato for din henvendelse
 • Andre oplysninger du giver i forbindelse med din henvendelse. Vi opfordrer dig til ikke at afgive følsomme personoplysninger til os, medmindre de er strengt nødvendige for behandlingen af din henvendelse. I den forbindelse bør oplysningerne alene sendes i stærkt krypteret form, hvis du fremsender oplysningerne via e-mail.

Formålene med behandlingen

Dine personoplysninger bliver behandlet til følgende formål:

 • Håndtering af din henvendelse
 • Generel kommunikation

Behandlingsgrundlag

Hotel Knudsens Gaard behandler dine personoplysninger på nedenstående grundlag. Grundlaget afhænger af karakteren af din henvendelse.

 • Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i at håndtere din henvendelse og i at kommunikere med dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
 • Kontraktuelle forpligtelser: Hvis din henvendelse vedrører en (potentiel) aftaleindgåelse, behandler vi dine oplysninger for at kunne gennemføre foranstaltninger forud for aftaleindgåelsen (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

Videregivelse

Vi kan videregive dine personoplysninger til eksterne leverandører, der efter aftale med os sørger for at yde den service, som du bestiller. Videregivelsen sker på baggrund af vores legitime interesse i at kunne levere den ydelse, du efterspørger (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Opbevaringsperiode

Dine personoplysninger vil blive opbevaret i 3 år. Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymiseret form.

2. Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev(e)

Typer af personoplysninger

Hotel Knudsens Gaard indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger til brug for markedsføring, når du tilmelder dig nyhedsbrev(e). Hotel Knudsens Gaard kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Navn og e-mailadresse
 • Dit samtykke
 • Din klikadfærd i forhold til udsendt materiale

Formålene med behandlingen

Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

 • Markedsføring
 • Analyse og statistik

Behandlingsgrundlag

Hotel Knudsens Gaard behandler dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag:

 • Samtykke: Hotel Knudsens Gaard vil kun bruge dine personoplysninger til direkte markedsføring, herunder udsendelse af nyhedsbreve, hvis du har givet dit forudgående og udtrykkelige samtykke til dette (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
 • Legitime interesser: Behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse analyse og statistik baserer vi på vores legitime interesser i at kunne forbedre og udvikle vores ydelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Opbevaringsperiode

Dine personoplysninger vil blive opbevaret, så længe dit samtykke til at modtage nyhedsbreve er aktivt.

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at klikke på afmeldingslinket nederst i hver mail eller ved at kontakte os som beskrevet nedenfor. Tilbagekaldelse af dit samtykke påvirker dog ikke lovligheden af den behandling, der er gået forud for tilbagekaldelsen.

Dokumentation for dit markedsføringsretlige samtykke opbevarer vi i to år fra du har tilbagekaldt dit samtykke til at modtage direkte markedsføringsmateriale. Opbevaringsperioden er fastsat på baggrund af Hotel Knudsens Gaards legitime interesse i at kunne dokumentere, at direkte markedsføring er sket i overensstemmelse med gældende lovgivning (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Oplysningerne kan desuden opbevares længere i anonymiseret form.

3. Hvis du søger job hos os

Når du søger om et job hos Hotel Knudsens Gaard, behandler vi dine personoplysninger i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Vi anbefaler, at din ansøgning ikke indeholder CPR-nummer eller følsomme personoplysninger, som fx personoplysninger der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlemskab, seksualitet eller helbredsoplysninger.

Typer af personoplysninger

Hotel Knudsens Gaard kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Kontaktoplysninger som navn, e-mailadresse og telefonnummer
 • Oplysninger der fremgår af ansøgning, CV og eventuelle bilag
 • Relevant information der er offentligt tilgængeligt på internettet og sociale medier, herunder særligt information om tidligere ansættelsesforhold, aktiviteter, kompetencer, performance og generel fremtræden
 • Straffeattest, hvis nødvendigt i forhold til den stilling du har søgt
 • Referencer fra tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere som du har angivet i din ansøgning, eller som du har givet samtykke til, at vi kan kontakte
 • Kreditvurderinger, hvis den stilling, du har søgt, indebærer et finansielt ansvar (fx bogføring eller revision)
 • Helbredsoplysninger, hvis den stilling, du har søgt, stiller særlige krav til helbredsmæssige forhold
 • Øvrige oplysninger du giver os i forbindelse med rekrutteringsprocessen

Formål med behandlingen

Dine personoplysninger vil blive anvendt til at vurdere, om vi ønsker at tilbyde dig en stilling hos Hotel Knudsens Gaard.

Behandlingsgrundlag

Hotel Knudsens Gaard behandler dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag:

 • Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at vurdere, om vi ønsker at tilbyde dig ansættelse, herunder på baggrund af de oplysninger, du giver i CV, ansøgning og eventuelle bilag, på baggrund af relevante oplysninger der er offentligt tilgængelige på internettet og sociale medier, resultater af personlighedstests, referencer fra referencepersoner, du har angivet i din ansøgning, og øvrige oplysninger, du giver os i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Indebærer den søgte stilling et finansielt ansvar (fx bogføring eller revision) kan vi – efter en konkret vurdering – indhente oplysninger om din kreditvurdering. Behandlingen kan også være nødvendig for vores legitime interesse i at forsvare eller gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
  Samtykke: Hvis vi ønsker at indhente referencer fra tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere, som du ikke har angivet som referencer i din ansøgning, gør vi kun dette, hvis vi har fået dit samtykke hertil (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
 • Hvis vi har behov for at se din straffeattest som led i vores vurdering, beder vi om dit samtykke (databeskyttelseslovens § 8, stk. 3).
 • Hvis den stilling, du har søgt, undtagelsesvis stiller særlige krav til helbredsmæssige forhold vil vi – efter konkret vurdering – bede om dit udtrykkelige samtykke forud for behandlingen af sådanne personoplysninger (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a og artikel 6, stk. 1, litra a).

Opbevaringsperiode
Hvis du bliver tilbudt en stilling hos Hotel Knudsens Gaard, vil din ansøgning samt yderligere relevante personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsesproceduren, blive opbevaret i din personalemappe hos os.

Hvis du ikke tilbydes en stilling, opbevarer vi din ansøgning og eventuelle yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsesproceduren, i en periode på 6 måneder efter vores afslag, medmindre du har givet dit samtykke til en længere opbevaring af sådanne personoplysninger.

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet som led i vores ansættelsesprocedure. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af dine personoplysninger, men påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagekaldelsen. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os som angivet nedenfor.

Straffeattest slettes umiddelbart efter, at vi har gennemgået denne.

4. Hvis du er leverandør, samarbejdspartner m.v.

Dette afsnit indeholder politikken for Hotel Knudsens Gaards behandling af personoplysninger om ejere af enkeltmandsvirksomheder eller kontaktpersoner hos leverandører og andre samarbejdspartnere, der samarbejder med Hotel Knudsens Gaard.

Indsamling af personoplysninger

Hotel Knudsens Gaard kan indsamle, behandle og opbevare dine personoplysninger i følgende tilfælde:

 • Når din virksomhed eller den virksomhed, du arbejder ved, indgår en aftale med Hotel Knudsens Gaard
 • Når du har vist interesse for Hotel Knudsens Gaard, fx ved at give Hotel Knudsens Gaard dit visitkort
 • Når du samarbejder og kommunikerer med Hotel Knudsens Gaard

Typer af personoplysninger

Hotel Knudsens Gaard kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Navn, e-mailadresse, telefonnummer og tilsvarende kontaktoplysninger
 • Organisatoriske oplysninger som fx virksomhedens navn og adresse, stillingsbetegnelse, beskæftigelsesområde, primært arbejdssted og -land
 • Kontraktuelle oplysninger som fx ordrer, fakturaer, kontrakter og andre aftaler mellem din virksomhed (eller din arbejdsgiver) og Hotel Knudsens Gaard, som måtte indeholde fx dine kontaktoplysninger
 • Finansielle oplysninger, som fx betalingsbetingelser, bankoplysninger og kreditvurderinger (hvis der er tale om en enkeltmandsvirksomhed)

Sådanne informationer kan vi modtage direkte fra dig (primært gennem e-mails og anden korrespondance med dig) eller fra en tredjepart som fx din arbejdsgiver.

Formålene med behandlingen

Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

 • Generel planlægning, opfyldelse og administration af samarbejder, herunder kontrakter
 • Administration som fx behandling af betalinger, evaluering af kreditvurderinger, regnskabsførelse, revision, såvel som for at yde support
 • Gennemførelse af forespørgsler fra dig
 • Generel kommunikation
 • Overholdelse af gældende lovgivning og forskrifter, fx opfyldelse af vores forpligtelser til at forhindre ulovlige aktiviteter
 • Håndtering af konflikter

Behandlingsgrundlag

Hotel Knudsens Gaard behandler primært dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag:

 • Kontraktuelle forpligtelser: I visse tilfælde er behandlingen af dine personoplysninger nødvendig for at kunne opfylde en kontrakt (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
 • Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i fx at administrere den daglige drift i overensstemmelse med lovlige og fair forretningsmetoder, herunder planlægning, udførelse og administration af samarbejdet eller vores legitime interesse i fx at udføre kreditvurderinger, yde support. Behandlingen kan også være nødvendig for vores legitime interesse i at forhindre svindel eller fastlægge, forsvare eller gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
 • Retlig forpligtelse: Behandlingen af dine personoplysninger vil i nogle tilfælde være nødvendig for overholdelsen af retlige forpligtelser, som fx vores forpligtelse til at forebygge ulovlige aktiviteter (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

Opbevaringsperiode

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt blive gemt i 3 år. Hvis der fremgår personoplysninger i kontraktmateriale eller lignende, vil dette blive gemt i kontraktens løbetid.

Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymiseret form.

5. Når du besøger vores hotel

Dette afsnit indeholder politikken for Hotel Knudsens Gaards behandling af personoplysninger om gæster og andre besøgende hos Hotel Knudsens Gaard.

Typer af personoplysninger

Når du besøger Hotel Knudsens Gaard, kan følgende personoplysninger om dig blive indsamlet, behandlet og opbevaret:

 • Kontaktoplysninger som navn, e-mailadresse og telefonnummer
 • Pas- og øvrige identitetsoplysninger hvor det er påkrævet efter gældende lovgivning
 • Information om rejsefæller
 • Betalingsoplysninger i forbindelse med betaling af ophold, restaurant eller lignende
 • Oplysninger om din(e) reservationer
 • Fødevarepræferencer, kostallegier og andre hensyn (ved besøg i vores restaurant)
 • Særlige forhold, som vi gøres opmærksomme på, f.eks. handicap
 • Foto- og videomateriale i forbindelse med tv-overvågning af vores lokaliteter (både i forhold til gæster og andre besøgende, fx fragtmænd)

Digital Guest

Ved besøg og ophold på Hotel Knudsens Gaard, kan der fås adgang til relevant information om opholdet gennem vores webbasserede gæstebogs app, Digital Guest. Dette inkluderer oplysninger om bl.a. diverse services, menukort o.l.
Ved brug af Digital Guest giver du tilladelse til at behandle oplysninger om såvel navn, telefonnummer, mailadresse, værelsesnummer, ankomstdato, reservationer o.l.
Denne databehandling er baseret på artikel 6, stk. 1, litra b i databeskyttelsesforordningen, da den er nødvendig for at oplylde vores aftale med dig om at levere de tjenester, der tilbydes gennem Digital Guest, samt vores legitime interesse i at sikre, at vi tilbyder den bedst mulige oplevelse under opholdet på Hotel Knudsens Gaard, i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen.

Kundetilfredshedsundersøgelse

Udfyldes en kundetilfredshedsundersøgelse efter opholdet på Hotel Knudsens Gaard, vil denne blive gemt og opbevaret til efterfølgende brug for hotellet. Til dette formål benyttes en tredjepart, Loopon, som sørger for at alle oplysninger opbevares efter gældende GDPR-regler. Kun en udvalgt gruppe medarbejdere har adgang til disse spørgeskemaer, og der vil ikke fremgå personfølsomme oplevelser i de informationer, de ser.

Formålene med behandlingen

Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

 • Gennemførelse af dine reservationer, herunder administration af dit ophold hos os
 • Opfyldelse af gældende lovgivning
 • For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
 • Tv-overvågning – Se nærmere nedenfor

Behandlingsgrundlag

Hotel Knudsens Gaards behandler dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag:

 • Kontraktuelle forpligtelser: I visse tilfælde er behandlingen af dine personoplysninger nødvendig for at kunne opfylde en kontrakt (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
 • Legitime interesser: I de fleste tilfælde baserer vi behandlingen af dine personoplysninger på vores legitime interesser i at kunne fastlægge, forsvare eller gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Det gælder fx for behandling i relation til reklamationer, klager eller lignende.
 • Retlig forpligtelse: Behandlingen af oplysninger om dine betalingsoplysninger og dine køb/betalinger er nødvendige for overholdelsen af gældende bogføringslovgivning, momslovgivning og markedsføringslovgivning. Visse identifikationsoplysninger er nødvendige for overholdelsen af pasbekendtgørelsen og bekendtgørelsen om udlændinges adgang her til landet (databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra c).

Særligt om tv-overvågning

Vi har installeret tv-overvågning af kriminalpræventive og tryghedsskabende årsager, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f samt databeskyttelsesloven § 8, stk. 3. Der er opsat skiltning i de områder, som overvåges.

Optagelserne vil kunne blive gennemgået i tilfælde af konkret mistanke om besøgendes eller andre personers kriminelle handlinger, overtrædelse af Hotel Knudsens Gaards politikker og retningslinjer, interne/eksterne revisioner eller med henblik på afklaring af tvister.

Vi kan videregive optagelserne til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed, herunder hvis fremlæggelsen er underlagt lovkrav, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 4. Hvis det er nødvendigt at fremlægge optagelserne til andre formål end førnævnte, vil vi anmode om dit samtykke til en sådan fremlæggelse, hvis du indgår i optagelserne.

Adgang til kreditkortoplysninger

Via vores samarbejdspartnere, herunder Booking.com, Expedia/Hotels.com o.l., har udvalgte betroede medarbejdere adgang til kreditkortoplysninger tilhørende partnerne.  I  enkelte tilfælde er det gæstens- eller det bestillende firmas egne kreditkort oplysninger som fremgår. Dette foregår fra sikre sider med ekstra login tilhørende samarbejdspartnerne, og sker udelukkende i forbindelse med opkrævning/betaling af reservationer.  Vores samarbejdspartnere sørger for det nødvendige samtykke til registrering og behandling af følsomme oplysninger.
Ved fremsendelse af kreditkortoplysninger direkte til hotellet for betaling af et ophold, bliver oplysninger gemt i et sikkert login, hvor kun få udvalgte betroede medarbejdere  har adgang. Efter bookingbeløb er trukket på kortet, destrueres/slettes informationerne øjeblikkeligt.

Opbevaringsperiode

Oplysninger, der vedrører regnskabsmateriale, opbevares i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som oplysningerne vedrører. Vi kan dog behandle dine personoplysninger i en længere periode i anonymiseret form.

Optagelser fra tv-overvågning foretaget i kriminalitetsforebyggende øjemed bliver slettet eller anonymiseret senest 30 dage efter optagelsen, medmindre det er nødvendigt for Hotel Knudsens Gaard at opbevare optagelserne med det formål at håndtere en specifik tvist, fx i forbindelse med at opklare en lovovertrædelse.

Øvrige personoplysninger vedrørende administrationen af dit ophold hos os vil blive opbevaret i 400 dage fra dit seneste besøg, hvorefter de automatisk anonymiseres.

6. Hvis du besøger vores profiler på de sociale medier

Dette afsnit indeholder politikken for Hotel Knudsens Gaards behandling af personoplysninger indsamlet via Hotel Knudsens Gaards profiler eller sider på sociale medier.

Hotel Knudsens Gaard og udbyderne af de sociale medier er fælles dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger indsamlet i forbindelse med dit besøg på Hotel Knudsens Gaards profil eller side på det enkelte sociale medie. Hotel Knudsens Gaard overholder Datatilsynets retningslinjer om fælles dataansvar og forsøger, ved brug af tilgængelige værktøjer og midler, bedst muligt at sikre, at du modtager information om behandlingen af dine personoplysninger, når du besøger Hotel Knudsens Gaards profiler eller sider på sociale medier.

Hotel Knudsens Gaard har profiler eller sider på følgende sociale medier:

Indsamling af personoplysninger

Når du besøger eller interagerer med vores profiler på sociale medier, kan Hotel Knudsens Gaard og udbyderen af det pågældende sociale medie indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Oplysninger der er tilgængelige på din profil, herunder dit navn, køn, civilstatus, arbejdsplads, interesser og din by
 • Om du ”synes godt om” eller har anvendt andre reaktioner på vores profil
 • Kommentarer du efterlader på vores opslag
 • At du har besøgt vores profil

Formålene med behandlingen

Hotel Knudsens Gaard behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Forbedring af vores produkter og services, herunder vores profiler og sider på sociale medier
 • Statistik og analyse
 • For at kunne kommunikere med dig hvis du kommenterer på et opslag, laver en anmeldelse eller sender os en besked
 • Markedsføring generelt

Udbyderne af de sociale medier behandler blandt andet dine personoplysninger til følgende formål:

 • Forbedring af deres annoncesystem
 • For at give Hotel Knudsens Gaard statistikker, som udbyderne af de sociale medier blandt andet udarbejder på grundlag af dit besøg på vores profiler og sider
 • Annoncering og tilpasning af aktiviteterne på siden

Behandlingsgrundlag

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på nedenstående grundlag:

 • Legitime interesser: Hotel Knudsens Gaard baserer behandlingen af dine personoplysninger på vores legitime interesser i at kunne kommunikere med og markedsføre os overfor dig på vores profiler på sociale medier, samt vores legitime interesse i at forbedre vores produkter og services (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Udbyderne af de sociale medier baserer behandlingen af dine personoplysninger på deres legitime interesser, herunder deres interesse i at forbedre deres annoncesystem og levere statistikker til Hotel Knudsens Gaard, som udbyderen af det sociale medie fx udarbejder på baggrund af dit besøg på Hotel Knudsens Gaards profil eller side på det sociale medie. Derudover har udbyderne af de sociale medier en legitim interesse i at levere en innovativ, individuelt tilpasset, sikker og rentabel tjeneste (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

 • Samtykke: Udbyderne af de sociale medier behandler visse af dine personoplysninger i overensstemmelse med dit samtykke, som du kan trække tilbage på et hvilket som helst tidspunkt via dine privatlivsindstillinger på det sociale medie (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

Opbevaringsperiode

Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de ovennævnte formål. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form, eller hvis vi er forpligtet hertil ifølge lovgivningen.

Se venligst privatlivspolitikken for udbyderen af de enkelte sociale medier for information om, hvor længe de opbevarer dine personoplysninger.

Hvem deler udbydere af sociale medier dine personoplysninger med?

Udbyderne af sociale media kan bl.a. dele dine personoplysninger med følgende kategorier af modtagere:

 • Andre enheder I den koncern udbyderen af det sociale medie er en del af
 • Eksternt med samarbejdspartnere der leverer analyse- og undersøgelsesservices
 • Annoncører
 • Andre individer der besøger vores profil eller side på det sociale medie (i det omfang dine oplysninger er offentligt tilgængelige)
 • Forskere og andre akademikere

Du kan finde mere information om, hvem udbyderne af de sociale medier deler dine personoplysninger med i de enkelte udbyderes privatlivspolitik.

Udbyderne af de sociale medier kan overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Du kan læse mere i de enkelte udbyderes privatlivspolitikker.

Du kan læse mere om, hvem Hotel Knudsens Gaard deler dine personoplysninger med i afsnittet Videregivelse til andre dataansvarlige og overladelse til databehandlere.

7. Videregivelse til andre dataansvarlige og overladelse til databehandlere

For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med Hotel Knudsens Gaard leverer relevante ydelser. Det kan fx være it-leverandører, mailudbydere og leverandører af IT-løsninger. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

I forbindelse med Hotel Knudsens Gaards udvikling kan selskabsstrukturen ændre sig, fx ved helt eller delvist salg af virksomheden. I tilfælde af delvis overdragelse af aktiver, der indeholder personoplysninger, er behandlingsgrundlaget for den forbundne videregivelse af personoplysninger som udgangspunkt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet Hotel Knudsens Gaard har en legitim interesse i at overdrage dele af sine aktiver samt at foretage kommercielle ændringer.

Dine personoplysninger videregives, udover hvad der er beskrevet ovenfor, som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til:

 • Politiet
 • Advokater
 • Revisorer
 • Domstole
 • Offentlige myndigheder
 • Potentielle købere

Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere eller dataansvarlige, der er etableret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel baseres på EU-Kommissionens standardkontrakter.

8. Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger
 • Du har ret til berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser, herunder bogføringsloven
 • Du har ret til at anmode os om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger
 • Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger samt om transmission af de personoplysninger, du har afgivet til os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine personoplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Vores nyhedsbrev kan afmeldes ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet.

Spørgsmål og klage

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller hvis du ønsker at klage over den måde, vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os:

Hotel Knudsens Gaard

Adresse: Hunderupgade 2, 5230 Odense M
E-mail: info@knudsensgaard.dk
Telefonnummer: (+45) 63 11 43 11

Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: (+45) 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Ændringer af privatlivspolitikken:

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af denne privatlivspolitik. Ved ændringer vil datoen nederst i privatlivspolitikken blive ændret. Den, til enhver tid, gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.

Senest opdateret den 15.04.2024