Vores historie

Vores historie

Knudsens Gaard

“Der var så dejligt ude på landet; det var sommer, kornet stod gult, havren grøn, høet var rejst i stakke nede i de grønne enge, og der gik storken på sine lange, røde ben og snakkede ægyptisk, for det sprog havde han lært af sin moder…”

Hvem ved, måske blev H.C. Andersen inspireret til eventyret om Den grimme Ælling på sine ture ud for at hente mælk på Knudsens Gaard?

Tilbage til år 1100

Men historien om Knudsens Gaard kan skrives endnu længere tilbage i tiden.

Til år 1100, hvor Kong Knud VI skænkede otte gårde, der lå i landsbyen Hunderup, til Dalum Kloster.

Ved reformationen i 1536 blev Hunderup inddraget under kronen, og Hunderups gårde blev udlagt til Ryttergods. De fungerede sådan indtil 1765, hvor alle Hunderups gårdejere købte deres fæstegårde af kongen og blev selvejere.

Fra Motel Odense til Hotel Knudsens Gaard

I 1954 blev hovedparcellen og bygningerne overdraget til A/S De Knudsenske Grunde og blev indrettet til Motel Odense – Hotel Knudsens Gaard, som blev endelig indviet i november 1955.

Siden er hotellet jævnligt opdateret og renoveret, men altid i respekt for dets historie og for bevaring af det oprindelige.

Vi glæder os til at høre fra dig

Hvis du har nogle spørgsmål eller tanker, du gerne vil dele med os, er du velkommen til at tage kontakt til os. Vi vender tilbage så hurtigt som muligt.